Kontaktid

Euroopa keeleoskusuuringu info:

innove@remove-this.innove.ee

Vajalikud lingid

www.surveylang.org

Mis on SurveyLang?

 

Euroopa Komisjon avalikustas keeleoskusuuringu rahvusvahelised tulemused 21. juunil k.a.

Esimese Euroopa keekeoskusuuringu tulemustega saate tutvuda siit.

Alates 01.01.2011 rahastab uuringu põhitesti läbiviimist Euroopa Sotsiaalfondi programm "Keeleõppe arendamine 2011-2013" ja see toimub koostöös Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutusega Meie Inimesed.

Keel on vahend, mis võimaldab inimestel omavahel suhelda. Üha laienev suhtlemine eeldab head võõrkeeleoskust.

2002. aastal kutsus Euroopa Ülemkogu edasistele tegevustele, et parandada põhioskusi, eelkõige vähemalt kahe võõrkeele õpetamise kaudu väga varases eas ning luua keeleoskuse indikaator.

Keeleoskusuuring on vajalik, sest  puuduvad üleeuroopalised usaldusväärsed andmed õpilaste tegeliku keeleoskuse kohta. Keeleindikaatorist saab EL liikmesmaade keeleõppepoliitika arendamise põhivahend.

Euroopa Komisjoni algatatud uuring (The European Survey on Language Competences) on esimene selline keeoskuse uuring.

Andmed kogutakse õpilastelt, kes on lõpetamas kohustuslikku haridust. Uuringu alusdokument on Euroopa keeleõppe Raamdokument. Eestis on uuritavateks keelteks inglise ja saksa keel.

 

Loe siit lähemalt!

Euroopa keeleoskusuuring oktoobris 2011

 

Standardi kehtestamine

Keeletesti tutvustav materjal. Inglise keel

Keeletesti tutvustav materjal. Saksa keel

Venekeelne tutvustav materjal. Inglise keel

Venekeelne tutvustav materjal. Saksa keel

Suunised testimisvahendi kasutamiseks. Eesti keeles

Suunised testimisvahendi kasutamiseks. Vene keeles

Sihtasutus Innove, Lõõtsa 4, 11415 Tallinn, tel 735 0500, faks 735 0600, e-post info@innove.ee