MIS ON TALIS?

Vähenev õpilaste arv kahandab õpetajate töökoormust
8. detsember 2014

Kolmandik Eesti 7.-9. klassi õpetajatest töötab osalise koormusega, sest väheneva õpilaste arvu tingimustes pole koolidel neile täiskoormust pakkuda, ilmneb täna avalikustatud OECD rahvusvahelise õpetamise ja õppimise uuringust TALIS 2013.

Suur osakoormusega töötavate õpetajate hulk on väikeste klasside ning madala õpilaste ja õpetajate suhtarvu varjukülg. Kui Eesti linnakoolide klassid on teiste uuringus osalenud riikidega võrreldes keskmise suurusega ning osakoormusel töötavate õpetajate hulk jääb enamasti alla 30%, siis maapiirkondade koolides töötab osalise tööajaga koguni pool õpetajatest.
Loe edasi pressiteatest.

TALIS on rahvusvaheline õpetamise ja õppimise uuring, millega kogutakse andmeid õppekeskkonna ja õpetajate töötingimuste kohta OECD riikides. TALIS 2013 uuringus osales kokku 34 riiki. Uuringu sihtgrupiks Eestis olid õpetajad, kes töötavad 7.–9. klassi õpilastega ehk põhikooli ülemises astmes, samuti nende koolide juhid. Eestis vastas põhiuuringu küsimustikele 197 koolijuhti ja 3129 õpetajat 197 koolist ehk osales 38% põhikooli ülemise astme õpetajatest ja 49% 7.–9. klassi omavatest Eesti koolidest. TALIS-e eesmärk on hankida võtmetähtsusega andmeid õpetajate, õpetamise ja õpetajate rolli kohta õppeprotsessis nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. TALIS esimene uuring viidi läbi 2008. aastal ning selles osales toona 24 riiki.
Järgmine TALISe uuring viiakse läbi 2018. aastal.

Sihtasutus Innove, Lõõtsa 4, 11415 Tallinn, tel 735 0500, faks 735 0600, e-post info@innove.ee